محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

آرشیو اخبار

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران

27-29 آبان 1398 ، غرفه 31-33 ، هتل المپیک

آسفالت SMA مسلح شده با الياف مجتمع سيرجان

آسفالت SMA مسلح شده با الياف مجتمع سيرجان

اجراي اسفالت SMA با استفاده از الياف مجتمع سيرجان در يكي از پروژه هاي خطوط BRT داراي بار ترافيكي سنگين به منظور كاهش مشكل شيار افتادگي و راتينگ

یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

30 مهر الی 2 آبان 1398 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

تاریخ برگزاری همایش: 30 مهر الی 2 آبان 1398، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، سالن 2 ، غرفه 18-19-20

هفدمين همايش و نمايشگاه روز بتن ، يازدهمين كنفرانس ملي بتن

هفدمين همايش و نمايشگاه روز بتن ، يازدهمين كنفرانس ملي بتن

١٤ الي ١٦ مهرماه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

دستورالعمل مشخصات فني و اجرايي روسازي هاي بتني مسلح با الياف ماكروسنتتيك مدول و مقاومت بالا در مسيرهاي اتوبوس هاي تندرو BRT

دستورالعمل مشخصات فني و اجرايي روسازي هاي بتني مسلح با الياف ماكروسنتتيك مدول و مقاومت بالا در مسيرهاي اتوبوس هاي تندرو BRT

به منظور حل مشكلات، بالخصوص جمع شدگي رويه به دليل بار هاي ترافيكي سنگين توسط شهرداري تهران

ارائه مقاله بررسي الياف ماكروسنتتيك بر پارامتر انرژي شكست بتن در هفدمين همايش روز بتن ، يازدهمين كنفرانس ملي بتن

ارائه مقاله بررسي الياف ماكروسنتتيك بر پارامتر انرژي شكست بتن در هفدمين همايش روز بتن ، يازدهمين كنفرانس ملي بتن

توسط واحد پژوهش مجتمع سيرجان ١٤ الي ١٦ مهرماه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

مجتمع سيرجان حامي هفدمين همايش روز بتن ، يازدهمين كنفرانس ملي بتن

مجتمع سيرجان حامي هفدمين همايش روز بتن ، يازدهمين كنفرانس ملي بتن

١٤ الي ١٦ مهرماه 1398 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي