محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

آرشیو اخبار

پايش آسفالت مسلح شده الياف پليمري اجرا شده

پايش آسفالت مسلح شده الياف پليمري اجرا شده

پايش آسفالت مسلح شده الياف پليمري اجرا شده و نتايج بسيار عالي بر عدم وجود ترك در مقايسه با اسفالت شاهد بعد از يك فصل باران و برف - ارديبهشت ٩٨

مقالات پذیرفته شده در سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی بصورت چاپ ، شفاهي و پوستر

مقالات پذیرفته شده در سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی بصورت چاپ ، شفاهي و پوستر

مجتمع سيرجان حامي سومين كنفرانس رويه هاي بتني دانشگاه علم و صنعت ٣و٤ ارديبهشت ماه

برنامه کارگاه های سومين كنفرانس رويه هاي بتني

برنامه کارگاه های سومين كنفرانس رويه هاي بتني

مجتمع سيرجان حامي سومين كنفرانس رويه هاي بتني،دانشگاه علم و صنعت،٣و٤ ارديبهشت ماه

سال 97 در صنعت پلاستیک چه گذشت؟

سال 97 در صنعت پلاستیک چه گذشت؟

گفتگوی مدیرعامل رنگدانه سیرجان با ویکی پلاست