محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

آسفالت SMA (ماستیکی)

 آسفالت SMA (ماستیکی)

 ویژگی های آسفالت SMA 

ضخامت اجرا میکرو سرفیسینگ  1/2 تا 2اینچ

افزایش طول عمر  و دوام  مخلوط (Life cycle )

طرح اختلاط نسخه پیچی شده (درصد دانه بندی ، درصد الیاف و غیره)

مصرف الیاف دو جزئی مدول بالا 0/15 - 0/2 در صد بر مبنای وزن سنگدانه  در مخلوط با طول 12 – 6  میلیمتر نسخه پیچی شده بر مبنای  بررسی طرح اختلاط

دارای نتایج آزمایشگاهی تأیید شده توسط استانداردهای استرالیا

     (بارهای سنگین)

 پوشش و جبران ضعف های لاتکس و بهینه سازی مخلوط  با میکس الیاف

چسبندگی (پیوستگی) بیشتر مخلوط میکرو سرفیسینگ

   (Cohesion)

ارتقاء سایش در رطوبت مخلوط میکرو سرفیسینگ

(Wet Track Abrasion)

ارتقاء چسبندگی شن و قیر (هدر روی مصالح و مخلوط)

(LWT  Sand  Adhesion)

 

مزایای مخلوط آسفالت الیافی SMA

• مقاومت در برابر شیارافتادگی و تغییر شکل

• افزایش توان باربری

• افزایش مقاومت در برابر خستگی

• افرایش مقاومت در برابر ترک خوردگی در مقابل برودت هوا

• افزایش اصطکاک و مقاومت در مقابل سرش

• کاهش پرتاب آب در زمان بارندگی

• مقاومت در برابر اثرات تخریبی ناشی از رطوبت

• تاخیر زمان پیرشدگی قیر

• بهبود رفتار در دمای پایین

• بطور کلی : افزایش دوام و پایداری مخلوط آسفالتی

آسفالت SMA-1

آسفالت SMA-2

آسفالت SMA-3

آسفالت SMA-4

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام