محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

الیاف درامیکس کورتا رنگدانه 2

الیاف درامیکس کورتا رنگدانه 2
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام