محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

قطعات پیش ساخته بتنی، دیواره های مرزی، سکو های BRT

قطعات پیش ساخته بتنی، دیواره های مرزی، سکو های BRT

مزایای استفاده از الیاف تولیدی مناسب:

- افزایش مقاومت در برابر سایش و تورق

- افزایش مقاومت در برابر تنش های خستگی

- افزایش مقاومت در برابر تنش های حرارتی

- افزایش مقاومت در برابر ضربه

- افزایش مقاومت بتن در مقابل نیروی زلزله و بارهای زنده و لرزه ای

- افزایش مقاومت بتن در مقابل تنش های ناشی از چروک خوردگی بتن

- افزایش مقاومت کششی و برشی و خمشی بتن 

- افزایش پایداری بتن در اثر آتش ، شوک حرارتی و انفجار

- عملکرد سه بعدی الیاف در بتن در مقایسه با عملکرد دو بعدی آرماتور   

- قابلیت باربری پس از ایجاد ترک احتمالی در بتن

- قابلیت انعطاف پذیری بتن مقاوم در مقابل خوردگی و زنگ زدگی

- بالا بردن ظرفیت کرنش بتن

- پایداری و جذب انرژی بالای خمشی در طولانی مدت

- کنترل ترک های ثانویه و ترک های حرارتی بتن

- کاهش میزان جمع شدگی بتن تازه و سخت شده

- کاهش نفوذ یون کلر و کنترل خوردگی بتن

- پیشگیری از ایجاد ترک در بتن

- حذف آرماتور های حرارتی

- مقرون به صرفه و ارزان قیمت در مقایسه با آرماتور 

- کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه های اجرا

مزایای استفاده از الیاف تولیدی مناسب:

- افزایش مقاومت در برابر سایش و تورق  

- افزایش مقاومت در برابر تنش های خستگی 

- افزایش مقاومت در برابر تنش های حرارتی   

- افزایش مقاومت در برابر ضربه

- افزایش مقاومت بتن در مقابل نیروی زلزله و بارهای زنده و لرزه ای  

- افزایش مقاومت بتن در مقابل تنش های ناشی از چروک خوردگی بتن 

- افزایش مقاومت کششی و برشی و خمشی بتن 

- افزایش پایداری بتن در اثر آتش ، شوک حرارتی و انفجار 

- افزایش مقاومت الکتریکی

- افزایش مقاومت در برابرذوب و انجماد

- دارای مدول الاستیسیته بالا

- جمع شده گی مفید

- اقزایش مقاومت در برابر قلوه کن شدن

- عملکرد سه بعدی الیاف در بتن در مقایسه با عملکرد دو بعدی آرماتور  

- قابلیت باربری پس از ایجاد ترک احتمالی در بتن 

- قابلیت انعطاف پذیری بتن مقاوم در مقابل خوردگی و زنگ زدگی  

- بالا بردن ظرفیت کرنش بتن  - پایداری و جذب انرژی بالای خمشی در طولانی مدت کنترل ترک های ثانویه و ترک های حرارتی بتن 

- کاهش میزان جمع شدگی بتن تازه و سخت شده 

- کاهش نفوذ یون کلر و کنترل خوردگی بتن 

- پیشگیری از ایجاد ترک در بتن

- افزایش میزان انرژی پذیری

- کاهش CO2 و دوستدار محیط زیستEnvironment Friendly  

- ضد آتش Flame retardant

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام