محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

نخ تایر

نخ تایر

براي توليد نخ تایر، چيپس پليمر در اكسترودر ذوب شده و به درون يك سيستم لوله اي توزيع كننده كه طراحي خاصي دارد، تغذيه مي شود. طراحي خاص اين سيستم موجب مي شود پليمر مذاب در هريك از رشته سازها زمان اقامت مساوي داشته باشد و اين قابليت، يكسان بودن خواص فيزيكي – مكانيكي تارها، و در نتيجه محصول نهايي را به همراه دارد.روزنه هاي رشته ساز با بخار HTMگرم مي شوند.

طراحي خاص اعمال شده در سيستم توزيع بخار موجب توزيع يكنواخت گرما در تمام روزنه ها مي شود كه يكي از مهمترين عوامل براي يكنواختي خواص فيزيكي و مكانيكي در محصول نهايي مي باشد. رشته هاي خروجي از رشته سازها از دستگاه آنيل شدن عبور مي كنند تا ساختار فيزيكي و قابليت كشش آنها بهبود يابد. پس از آنيل شدن، رشته ها از کانالهاي سردكننده عبور مي كنند و با قرار گرفتن در معرض جريان يكنواخت و كنترل شده اي از هوايي با شرايط معين، سرد مي شوند. پس از سرد شدن، رشته ها از روي غلتک روغن زني عبور کرده و لايه اي از روغن روي آنها قرار مي گيرد. اين روغن ريسندگي خواصي چون ضد الکتريسيته ساکن و نرم کنندگي داشته و نخها را جهت انجام عمليات بعدي آماده مي کند. نخها پس از عبور از غلتک هاي کشش گرم و جهت رسيدن به خواص فيزيکي مناسب بر روي بوبين هاي کاغذي پيچيده مي شوند.در دولا تابي مستقيم، توليد نخ کورد در يک مرحله با تابيدن نخ داخلی (Spindle) به دور نخ خارجی (Creel) صورت می پذيرد. نخ کورد توليدي ماشين هاي تاب داراي تاب زنده نبوده و به دليل مکانيزم استفاده شده آمادگي مصرف را دارد. به منظور دستيابي به بالاترين معيارها و الزامات كيفي نخ تاير خصوصاً مقاومت كششي، تنظيم تاب(twist) و درصد ازدياد طول (Elongation) نظام تضمين كيفيت ويژه اي در اين ماشين ادغام شده است كه كيفيت مطلوب نخ را تامين مي نمايد. جهت تاب را مي توان S يا Z قرار داد.

 

پارچه نخ تاير منسوجي ساده است كه تار آن را نخهاي تابيده شده و پود آن را نخ پنبه اي تشكيل مي دهد. جزء تعيين كننده در كيفيت و عملكرد پارچه تاير، نخهاي با استحكام بالاي بكار گرفته شده در تار آن مي باشد و نقش پودهاي پنبه اي فقط ثابت نگه داشتن وضعيت تارها در فرآيندهاي تاير سازي است.

 

با عبور پارچه تاير از حمام محتوي محلول ديپ، لايه اي از چسب RFL روي آن قرار مي گيرد. پارچه با عبور از دو منطقه حرارتي خشک مي شود. در سومين منطقه حرارتي پارچه به صورت گرم تحت كشش قرار مي گيرد و در چهارمين منطقه حرارتي به پارچه فرصت استراحت داده مي شود تا وضعيت ثابت و پايدار خود را بدست آورد.

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام