محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

الیاف فیبر بِلِند کورتا رنگدانه

الیاف فیبر بِلِند کورتا رنگدانه

الیاف آسفالت کورتا از پنج جز تشکیل شده است که سه جز آن بر پایه پلی الفین، یک جز آراماید و جز دیگر الیاف میکرو شیشه می‏باشد. این الیاف برای مسلح کردن سه بعدی مخلوط‏های آسفالتی گرم ، نیمه گرم و ترمیمی استفاده می‏شود.

 

کاربرد

-          آسفالت گرم (دمای مخلوط 120-200 سانتی گراد).

-          آسفالت نیمه گرم (دمای مخلوط درجه سانتی گراد و بالاتر)

-          آسفالت لکه گیری (کلیه دماها)

 

مزایا

-          افزایش طول عمر

-          کنترل و کاهش ترک های انعکاسی

-          کاهش هزینه های نگهداری

-          افزایش مقاومت در برابر خستگی

-          افزایش چسبندگی قیر

کابرد آسان و سریع

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام