محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

الیاف کورتا سینوسی

الیاف کورتا سینوسی

برای مشاهده به روز ترین اطلاعات در مورد این محصول به وب سایت زیر مراجعه کنید.

کلیک کنید: Korttafiber.com

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام