محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

افزودنی الاستوبیت کورتا رنگدانه

افزودنی الاستوبیت کورتا رنگدانه

خصوصیات پلیمر

واحد

Value

آزمون

MFR (190˚c)

g/10min

35

ASTM D 1238

Density

Kg/m3

870

ASTM D 1505

Melting point

˚c

55

ASTM D 2117

Hardness

Shore A

70

ASTM D 2240

 

 

اصلاح خواص قیر

واحد

Value

آزمون

Softening point

˚c

56

ASTM D 36

Penetration @ 25 ˚c

0.1 mm

46

ASTM D 5

Storage stability

˚c

<2

ASTM D 7173

فرمولاسیون قیر پلیمری اصلاح شده

Bitumen 60/70                                                                                         97%

Additive Rangdaneh Kortta Elastobite                                                          3%

 

مشخصات
مطابق با استاندارد ASTM و SHRP
 • ذخیره سازی مناسب
مناسب برای استفاده در جاده ها و ساختمان ها


مصرف در ساخت جاده
آسفالت
لکه گیری آسفالت


مصرف در ساخت ساختمان
پوشش ضد آب

 

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام