محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

الیاف پارافایبر کورتا سیرجان

الیاف پارافایبر کورتا سیرجان

الیاف میکرو مدول و مقاومت بالای پاراآراماید و دو جزئی به همراه پودر و یا گرانول اصلاح کننده قیر ( الیاف مرسوم به پارا فیبر) رویه های مقاوم تری ایجاد می­کند تا این آسفالت باعث افزایش طول عمر روسازی شود. آسفالت مسلح شده با این الیاف مقاومت کششی و مدول برجهندگی بالاتری دارد و در برابر ترک های خستگی،  شیارافتادگی و خزش مقاومت مناسب تری نسبت به آسفالت شاهد را ایجاد می کند.

کاربرد

-          رویه های لایه نازک

-          آسفالت جاده

-          آب بندی ترک آسفالت

-          غشا ضد آب

    مزایا

           افزایش مقاومت کششی و مدول برجهندگی

          افزایش طول عمر روسازی

  افزایش مقاومت در برابر ترک های خستگی، شیار افتادگی و خزش

 

نتایج آزمایشات الیاف پارافیبر کورتا سیرجان

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام