محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

الیاف پارافیبر کورتا سیرجان،الیاف مرکب میکرو، پودر و یا گرانول آسفالت (الیاف مرسوم به پارافیبر و پارافایبر)

الیاف پارافیبر کورتا سیرجان،الیاف مرکب میکرو، پودر و یا گرانول آسفالت (الیاف مرسوم به پارافیبر و پارافایبر)

رویه های مقاوم تری ایجاد می کند  که این آسفالت باعث  افزایش طول عمر روسازی شود. آسفالت مسلح شده با این  الیاف  مقاومت کششی و مدول برجهندگی بالاتری دارد و در برابر ترک های خستگی و شیارشدگی و خزش مقاومت مناسبتری نسبت به آسفالت شاهد را  ایجاد می کند.

این الیاف مرکب به شکل رشته های الیاف میکرو و پودر و یا گرانول اصلاح کننده قیر  قابل استفاده در روسازی های آسفالتی می باشد : 

رنگ  : سفید زرد

 چگالی:  gr/cm3 1/1 الی 7/2

طول  :   mm19-6 

 دنیر ( قطر):  5/0 الی 12    دیتکس            

مقاومت کششی : MPa   1100 - 750 

نقطه ذوب: C ͦ   550 450 230 140

جذب آب : ندارد

تمام مشخصات فوق بر مبنای طرح مخلوط آسفالتی، شرایط آب و هوائی،بار ترافیکی و موارد دیگر به صورت نسخه پیچی می باشد.

تولید و اجرا

1- الیاف می بایستی همزمان با ورود مصالح سنگی از توزین به میکسر اضافه می گردد و حتما قبل از اضافه کردن قیر باشد.

2- زمان اختلاط مصالح سنگی و الیاف و قیر در میکسر حداقل 40 تا 60 ثانیه تعیین می گردد.

3- بین مراحل تولید، حمل، پخش و کوبیدن آسفالت الیافی باید هماهنگی کامل و برنامه ریزی وجود داشته باشد به نحوی که مجموعه عملیات اجرایی به طور مستمر و بدون وقفه انجام شود و می بایستی نظارت کامل در اجرا باشد.

5- از توقف پخش کننده ها و غلتک در حین عملیات اجرایی جدا خودداری شود، زیرا سبب ایجاد ناهمواری سطح آسفالت می شود و می بایستی نظارت کامل انجام پذیرد.

6- عملیات غلتک زنی بلافاصله بعد از پخش آسفالت شروع شود و غلتک ها با پخش کننده کمترین فاصله را داشته باشند.

7- مقدار مصرف : الیاف  1 الی 2 کیلوگرم در هر تن آسفالت

نتایج آزمایش

 

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام