محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

روسازی های بتنی

روسازی های بتنی

کاربرد رویه­های بتنی به عنوان یکی از پتانسیل­های جایگزینی رویه های آسفالتی در کشور مطرح است. استفاده از رویه های بتنی در کشورهای دیگر بسیار متداول است و دهه­های زیادی از بکارگیری آنها در کشورهای توسعه یافته سپری می­شود، اما در کشور ما با وجود مصالح کافی، به دلیل ارزان بودن قیمت قیر در سال­های پیش، معرفی نشدن گزینه های مناسب جایگزین و در مواردی نبود دانش فنی اجرایی و تجهیزات موردنیاز، اجرا و ساخت این نوع رویه ها متداول نشده است. در سالهای اخیر با توجه به مازاد بودن سیمان تولیدی داخل کشور لزوم توجه بیشتر به روسازی های بتنی در کشور بیشتر از قبل احساس می­شود. دوام و طول عمر مصالح سیمانی نقش مهمی در عملکرد آنها به عنوان مصالح در روسازی­های بتنی داشته است. رویه های بتنی اغلب در جاهای مختلف از جمله: سطح جاده، عرشه پل ها، باند فرودگاه­ها و پارکینگ ها، کف های صنعتی و ... استفاده می شوند. همواره بهبود دوام و طولانی کردن عمر رویه های بتنی به عنوان یک مساله فنی و مهم مطرح بوده است. در این بین  معضل اصلی استفاده از بتن مسلح با میلگرد  عدم عملکرد مطمئن میلگرد در جلوگیری از گسترش  ترک، عدم کمک به افزایش دوام بتن در سیکل های ذوب و یخبندان و اجرای زمان بر و ناصحیح و تعمیرات سخت و پر هزینه آن می باشد از این رو کاربرد الیاف ماکروسینتتیک به جای میلگرد در روسازی و کفسازی های بتنی با توجه به مجوزهای آیین نامه­ها و دستورالعمل های معتبر دنیا، گسترش  چشمگیری داشته است.

انواع روسازی بتنی عبارت اند از:

  • روسازی بتنی ساده درزدار(JPCP
  • روسازی بتنی مسلح درزدار(JRCP
  • روسازی بتنی مسلح پیوسته(CRCP
  • روسازی بلوک بتنی(CBP
  • روسازی بتن پیش تنیده(PCP
  • روسازی بتن الیافی(FRCP

 

مزیت استفاده از الیاف و روسازی الیافی

·         مقاومت بالاي سطوح بتنی در مقابل تغییر شکل ناشی از حرکات مانوري خودروها

·         زهکشی نسبی مناسب در شیب هاي جزیی

·      

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام