محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پل ها

پل ها

مزایای استفاده از الیاف تولیدی مناسب:

- افزایش مقاومت در برابر سایش و تورق

- افزایش مقاومت در برابر تنش های خستگی

- افزایش مقاومت در برابر تنش های حرارتی

- افزایش مقاومت در برابر ضربه

- افزایش مقاومت بتن در مقابل نیروی زلزله و بارهای زنده و لرزه ای

- افزایش مقاومت بتن در مقابل تنش های ناشی از چروک خوردگی بتن

- افزایش مقاومت کششی و برشی و خمشی بتن 

- افزایش پایداری بتن در اثر آتش ، شوک حرارتی و انفجار

- عملکرد سه بعدی الیاف در بتن در مقایسه با عملکرد دو بعدی آرماتور   

- قابلیت باربری پس از ایجاد ترک احتمالی در بتن

- قابلیت انعطاف پذیری بتن مقاوم در مقابل خوردگی و زنگ زدگی

- بالا بردن ظرفیت کرنش بتن

- پایداری و جذب انرژی بالای خمشی در طولانی مدت

- کنترل ترک های ثانویه و ترک های حرارتی بتن

- کاهش میزان جمع شدگی بتن تازه و سخت شده

- کاهش نفوذ یون کلر و کنترل خوردگی بتن

- پیشگیری از ایجاد ترک در بتن

- حذف آرماتور های حرارتی

- مقرون به صرفه و ارزان قیمت در مقایسه با آرماتور 

- کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه های اجرا

مزایای استفاده از الیاف تولیدی مناسب:

- افزایش مقاومت در برابر سایش و تورق  

- افزایش مقاومت در برابر تنش های خستگی 

- افزایش مقاومت در برابر تنش های حرارتی   

- افزایش مقاومت در برابر ضربه

- افزایش مقاومت بتن در مقابل نیروی زلزله و بارهای زنده و لرزه ای  

- افزایش مقاومت بتن در مقابل تنش های ناشی از چروک خوردگی بتن 

- افزایش مقاومت کششی و برشی و خمشی بتن 

- افزایش پایداری بتن در اثر آتش ، شوک حرارتی و انفجار 

- افزایش مقاومت الکتریکی

- افزایش مقاومت در برابرذوب و انجماد

- دارای مدول الاستیسیته بالا

- جمع شده گی مفید

- اقزایش مقاومت در برابر قلوه کن شدن

- عملکرد سه بعدی الیاف در بتن در مقایسه با عملکرد دو بعدی آرماتور  

- قابلیت باربری پس از ایجاد ترک احتمالی در بتن 

- قابلیت انعطاف پذیری بتن مقاوم در مقابل خوردگی و زنگ زدگی  

- بالا بردن ظرفیت کرنش بتن  - پایداری و جذب انرژی بالای خمشی در طولانی مدت کنترل ترک های ثانویه و ترک های حرارتی بتن 

- کاهش میزان جمع شدگی بتن تازه و سخت شده 

- کاهش نفوذ یون کلر و کنترل خوردگی بتن 

- پیشگیری از ایجاد ترک در بتن

- افزایش میزان انرژی پذیری

- کاهش CO2 و دوستدار محیط زیستEnvironment Friendly  

- ضد آتش Flame retardant

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام