محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

تصاویر جراي اسفالت SMA با استفاده از الياف مجتمع سيرجان در يكي از پروژه هاي خطوط BRT

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام