محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

سومین سلسله نشست های تخصصی هم اندیشی مدیران تحقیق و توسعه صنایع پیشرو استان کرمان

چهارشنبه نهم خرداد به ميزبانی گروه صنعتی بارز

سومین سلسله نشست های تخصصی هم اندیشی مدیران تحقیق و توسعه صنایع پیشرو استان کرمان

آدرس محل برگزاری:
کیلومتر 20 جاده کرمان به جوپار
کارخانه لاستیک بارز کرمان، سالن صفی زاده

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام