محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

حضور مجتمع سیرجان در جشنوراه و همایش سرآمدان فناوری و صنعت

نمایشگاه بین المللی- سالن خلیج فارس ۲۹ بهمن لغایت ۱ اسفند۱۴۰۲

حضور مجتمع سیرجان در جشنوراه و همایش سرآمدان فناوری و صنعت
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام