محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

حضور مجتمع تولیدی صنعتی سیرجان در نمایشگاه شهرواره مدیریت شهری در استان کرمان

۲۳ الی ۲۵ آبان ۱۴۰۲، مجموعه ورزشی شهرداری کرمان

حضور مجتمع تولیدی صنعتی سیرجان در نمایشگاه شهرواره مدیریت شهری در استان کرمان
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام