محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

بیست و یکمین همایش روز بتن و پانزدهمین کنفرانس ملی بتن

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۵ الی ۱۷ مهرماه 1402

بیست و یکمین همایش روز بتن و پانزدهمین کنفرانس ملی بتن

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام