محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

روز همايش صنعت و معدن استان کرمان

انتخاب مجتمع توليدی صنعتی سيرجان بعنوان واحد نمونه صنعتی، ٦ مهرماه ١٤٠٢

روز همايش صنعت و معدن استان کرمان

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام