محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

جمعه ۲۳ دى ۱۴۰۱

حمایت مالی و معنوی بخش تحقیق و توسعه شرکت نانونخ و گرانول سیرجان از طرح های پژوهشی

شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان با هدف توسعه فناوری های نوین در تکنولوژی بتن اقدام به تاسیس مرکز تحقیقات و آزمایشگاه بتن، با ایفاد تفاهم نامه همکاری پژوهشی با دانشگاه تهران، نموده است. در این راستا این شرکت با هدف ایجاد پیوند بین صنعت و دانشگاه از پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی مرتبط حمایت مالی و معنوی میکند.

حمایت مالی و معنوی بخش تحقیق و توسعه شرکت نانونخ و گرانول سیرجان از طرح های پژوهشی

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام