محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

مجتمع سیرجان در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی حمل و نقل،لجستیک و صنایع وابسته

غرفه ۱۶۳، زمان: ۲۷ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۱، مکان: شبستان اصلی مصلای امام خمینی (ره)

مجتمع سیرجان در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی حمل و نقل،لجستیک و صنایع وابسته

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام