محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰

غرفه مجتمع سیرجان در سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

۱۸-۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، غرفه شماره ۱۲، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

غرفه مجتمع سیرجان در سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام