محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

مجتمع سیرجان در سیزدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات ایران

غرفه 12 - 18 الی 20 آبان ماه سال1400- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مجتمع سیرجان در سیزدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات ایران

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام