محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

استفاده از الياف ميكرو و ماكرو سنتتيك مقاومت و مدول بالاي مجتمع سيرجان و سقف عرشه فولادي

حذف كامل ميلگردهاي حرارتي به منظور سبك سازي ، افزايش مقاومت در زمان زلزله ، كاهش قيمت تمام شده و مزاياي ديگر در يكي از پروژه هاي مسكوني

استفاده از الياف ميكرو و ماكرو سنتتيك مقاومت و مدول بالاي مجتمع سيرجان و سقف عرشه فولادي
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام