محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

تقویت سازه‌های ساختمانی با استفاده از الیاف

توسط محققین دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تقویت سازه‌های ساختمانی با استفاده از الیاف

پخش گزارش «تقویت سازه‌های ساختمانی با استفاده از الیاف» توسط محققین دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از صدا و سیما

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام