محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

شرکت ملی ساختمان

مستند معرفی مجموع فعالیت ها و عملکرد شرکت ملی ساختمان (پروژه آزادراه تهران-شمال، روسازی بتنی)

شرکت ملی ساختمان

 

 

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام