محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسات مجازی مجتمع سیرجان در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با covid-19

جلسه مجازی مجتمع سیرجان در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با covid-19

برگزاری جلسات مجازی مجتمع سیرجان در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با covid-19

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام