محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مقاله واحد خدمات مهندسي و تحقيق و توسعه مجتمع سيرجان در يكي از معتبر ترين ژورنال هاي ISI عمراني

Effect of polyolefin macro fibers and handmade GFRP anchorage system on improving the bonding behavior of GFRP bars embedded in self-compacting lightweight concrete

مقاله واحد خدمات مهندسي و تحقيق و توسعه مجتمع سيرجان در يكي از معتبر ترين ژورنال هاي ISI عمراني
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام