محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

مقاله واحد خدمات مهندسي و تحقيق و توسعه مجتمع سيرجان در يكي از معتبر ترين ژورنال هاي ISI عمراني

Impact of using different amounts of polyolefin macro fibers on fracture behavior, size effect, and mechanical properties of self-compacting lightweight concrete

مقاله واحد خدمات مهندسي و تحقيق و توسعه مجتمع سيرجان در يكي از معتبر ترين ژورنال هاي ISI عمراني
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام