محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

مراسم افتتاحيه نمايشگاه رونق توليد اختصاصي قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (هلدينگ تخصصي راه و شهرسازي)

بازديد وزير راه دكتر اسلامي و وزير صمت دكتر رحماني و جناب صادقي نياركي سرپرست امور وزارت صمت از غرفه مجتمع سيرجان، 3 اسفندماه 1398 ، شبستان مصلي امام خميني

مراسم افتتاحيه نمايشگاه رونق توليد اختصاصي قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (هلدينگ تخصصي راه و شهرسازي)

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام