محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

الیاف سلولزی آسفالت SMA (ماستیکی)

الیاف سلولزی آسفالت SMA (ماستیکی)

ویژگی های الیاف سلولزی SMA:

قیمت: الیاف سلولزی SMA ارزان تر از مواد مشابه سلولزی می باشد.

مصرف پایین: حجم پایین مواد برای رسیدن به بهترین نتیجه 1 تن آسفالت نیاز است.

سادگی حمل و نقل و انبارداری مواد: الیاف سلولزی SMA برخلاف مواد سلولزی، رطوبت را جذب نمی کند و شرایط خاص انبارداری نیاز ندارد .

استفاده: استفاده از مواد در سیستم پنوماتیک یا در سیستم های دیگر امکان پذیر می باشد.

 

 موارد کاربرد:

·            برای همه نوع آسفالت با مقدار بالای قیر مانند: SMA.

·            پیشگیری از جدا شدن لایه پیوند آسفالت (bonding layer) و مواد معدنی در جریان تهیه آسفالت.

·            پیشگیری از شکافتن مخلوط آسفالت در جریان حمل و نقل و انبارداری.

           نتیجه آزمایشات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مربوط به استفاده از الياف  SMA

جهت ساخت دانه بندي مصالح سنگي با توجه به بند ٣/١٣ ائين نامه روسازي اسفالتي راه هاي ايران (٢٣٤) تعيين گردد.

با توجه به اينكه حداقل مقدار قير براي مخلوط هاي آسفالتي SMA   ٦ درصد مي باشد كه توصيه مي شود حداقل ١ درصد بيشتراز اين مقدار استفاده شود.

دانه‌بندی مصالح سنگی طبق جدول ۱۳-۳ نشریه ۲۳٤ انتخاب می‌شود.

درصد قیر بهینه طبق نشریه حداقل ٦ درصد باید باشد، اما جنس مصالح (جرم مخصوص و آهکی یا سیلیسی بودن) در تعیین درصد قیر بهینه بسیار تاثیرگذار است و همچنین بعضی از الیاف نیز قیر را جذب کرده و بعد از آزمایش اکسترکشن (تجزیه‌ی نمونه آسفالتی) درصد قیر بدست آمده از آزمایش، کمتر از درصد قیر مصرفی کارخانه آسفالت نشان می‌دهد که یکی از گلایه‌ها و چالش‌های پیمانکاران است.

در مورد جرم مخصوص که قیر را بصورت وزنی در مخلوط محاسبه می گردد، اما عملکرد قیر بصورت حجمی است، چون بایستی سطح سنگدانه‌ها را بپوشاند و اندود کند. حال اگر جرم مخصوص مصالح بیشتر باشد، قیر بهینه کمتر خواهد بود و برعکس اگر جرم مخصوص کمتر باشد، حجم مصالح به ازای وزن مشخص بیشتر بوده و در نتیجه قیر بیشتری جهت اندودکردن مصالح سنگی نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل کامل اطلاعات را در قسمت اطلاعات فنی دریافت فرمایید.