محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

اصلاح کننده الاستومری و پلاستومری قیر

اصلاح کننده الاستومری و پلاستومری قیر

این افزودنی به حالت ماده ای بلوری شکل و ریز، زنجیره ای بلند از جنس هیدروکربن های آلیفاتیک است که با استفاده از فرآیند Fischer-Tropsch  تولید می گردد.

بر اساس تقاضا به صورت پرک و یا پودر قابل تولید می باشد. طول ملکولی آن در محدوده 40 تا بیش از 115 اتم کربن است. در حالی که طول زنجیره پارافین موجود در قیر 22 تا 45 اتم کربن است و این نشان دهنده خواص فیزیکی (طول زنجیره بسیار طولانی و ساخت کریستالی بهتر) قیر دارای این افزودنی در مقابل پارافین موجود در قیر عمومی می باشد. که این امر باعث می شود تا دمای مخلوط از˚30به ˚10 کاهش یابد. این کاهش درجه حرارت تا  ˚50 با بهینه سازی فرآیند، منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای و صرفه جویی انرژی می گردد.

خواص استفاده از افزودنی اصلاح کننده در آسفالت:
•    افزایش مقاومت در مقابل خستگی به میزان بسیار قابل توجه (بیش از 15 برابر)
•    افزایش مقاومت درمقابل شیارشدگی به میزان 160 درصد
•    افزایش مدول بر جهندگی به میزان 63 درصد
•    کاهش دمای تولید و تراکم آسفالت به میزان حدود 30 درجه
•    کاهش دمای مورد نیاز جهت تراکم موجب می شود تا بتوان آسفالت را به فاصله بیشتری حمل نمود.
•    کاهش دمای تولید باعث کاهش اکسیداسیون قیر در مرحله تولید و کاهش پیرشدگی و ترکهای حرارتی و در نتیجه افزایش طول عمر آسفالت می گردد.
•    امکان برقراری عبور و مرور سریعتر، پس از اجرای آسفالت
   محدوده ذوب افزودنی اصلاح کننده قیر بین ˚85 تا  ˚ 115 است. این محصول در دمای بیش از   ˚115 به طور کامل در قیر حل  می شود. این محلول بر اساس زمان اختلاط  و مقدار استفاده از افزودنی تاثیر قابل توجه ای بر ویسکوزیته قیر دارد.

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام