محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

SBS سیرجان - اصلاح کننده الاستومری و پلاستومری قیر

SBS سیرجان - اصلاح کننده الاستومری و پلاستومری قیر

 

بر اساس تحقیقات انجام شده کوپلیمر SBS به عنوان بهترین و موثرترین اصلاح کننده قیر معرفی شده است. علت این امر تشکیل شبکه سه بعدی است که الاستیسیته، پلاستیسیته و تاب کششی قیر را بهبود می بخشد. یک جنبه مثبت کاربرد این پلیمر، ویسکوزیته ی کم مخلوط های آن با قیر، در دمای اختلاط است. اگر این نوع پلیمر به مقدار کافی به قیر اضافه شود یک شبکه کامل تشکیل می شود.

اثرات قیرهای حاوی SBS بر روی مخلوطهای آسفالتی

از مزایای اضافه کردن این پلیمر به قیر در تهیه مخلوط های آسفالتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·         خاصیت چسبندگی بهتر

·         عملکرد خوب در هر دو محدوده دمایی بالا و پایین

·         انعطاف پذیری بیشتر در دمای پایین

·         مقاومت بهتر در مقابل تغییر شکل و شیارشدگی در دما های بالا

·         کاهش حساسیت دمایی

·         بهبود مقاومت کششی

·         افزایش مدول سختی

شایان ذکر است، نوع قیر از نظر ساختمان شیمیایی و نیز مسأله ی سازگاری می تواند بر تأثیرات این پلیمر اثرگذار باشد.

SBS سیرجان - اطلاعات کامل(PDF)