محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱

مجتمع سيرجان حامي بيستمين همايش روز بتن و چهاردهمين كنفرانس ملي بتن

16- 20 مهرماه 1401، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

مجتمع سيرجان حامي بيستمين همايش روز بتن و چهاردهمين كنفرانس ملي بتن

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام