محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

مجتمع توليدي سيرجان حامي دومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي ملي دوام بتن

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، ٣-٤ مردادماه ١٤٠٠

مجتمع توليدي سيرجان حامي دومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي ملي دوام بتن

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام