محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

گفتگوی اختصاصی استقامت کرمان با جناب آقای افضلی

مجتمع سیرجان صادرکننده نمونه استان کرمان

گفتگوی اختصاصی استقامت کرمان با جناب آقای افضلی

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام