محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

ویژه نامه انجمن بتن (دوازدهمين كنفرانس ملي بتن و هجدهمين همايش روز بتن)

گزارش کامل حضور مجتمع توليدي و صنعتي سيرجان حامي دوازدهمين كنفرانس ملي بتن و هجدهمين همايش روز بتن در ویژه نامه انجمن بتن در خصوص این کنفراس و همایش

ویژه نامه انجمن بتن (دوازدهمين كنفرانس ملي بتن و هجدهمين همايش روز بتن)

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام