محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

چهارشنبه ۳ دى ۱۳۹۹

فیلم کارگاه تخصصی ضوابط طراحی و کاربرد های بتن الیافی

دکتر اویس افصلی و مهندس علیرضا دوست محمدی هجدهمین همایش روز بتن

فیلم کارگاه تخصصی ضوابط طراحی و کاربرد های بتن الیافی

لینک ویدیو آپارات انجمن بتن ایران :https://www.aparat.com/v/oSqe4

لینک ویدیو آپارات مجتمع سیرجان: https://www.aparat.com/v/GYEyV

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام