محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

انتخاب نانونخ و گرانول سیرجان به عنوان واحد صنعتی برتر

در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن در استان کرمان

انتخاب نانونخ و گرانول سیرجان به عنوان واحد صنعتی برتر

انتخاب دو شركت رنگدانه و نانونخ و گرانول از مجتمع توليدي سيرجان بعنوان "واحدهاي صنعتي برتر" در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن که تاریخ سوم مهرماه 1399 در استان كرمان برگزار شد.

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام