محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان و دانشکده فنی دانشگاه تهران

در راستای تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان و دانشکده فنی دانشگاه تهران، آزمایشگاه روسازی بتن الیافی به منظور گسترش و ارتقای سطح فناوری و تکنولوژی بتن الیافی راه اندازی شد. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات روز، جهت انجام آزمایش خواص بتن تازه ، خواص مکانیکی و دوام بتن می باشد.

تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان و دانشکده فنی دانشگاه تهران
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام