محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹

تست دریچه منهول بتني بسيار مقاوم با طرح اختلاط خاص

به همراه الياف مدول و مقاومت بالاي مجتمع سيرجان تحت ۵ بار سیکلیک رفت و برگشتی و تحمل شكست تا ٤١ تن

تست دریچه منهول بتني بسيار مقاوم با طرح اختلاط خاص
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام