محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

مقاله بررسي الياف ماكروسنتتيك بر پارامتر انرژي شكست بتن

تيم واحد بهره برداري و تحقيق و توسعه مجتمع سيرجان / فصلنامه انجمن بتن ايران

مقاله بررسي الياف ماكروسنتتيك بر پارامتر انرژي شكست بتن
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام