محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

امضا تفاهم نامه با دانشكده فني دانشگاه تهران

امضا تفاهم نامه با دانشكده فني دانشگاه تهران به منظور ايجاد گسترش ، همفكري ، همكاري آموزشي پژوهشي ،ارتقاي سطح فناوري و ارتباط نزديك توليد و دانشگاه جهت نيل به خوداتكايي ملي و افزايش كيفيت توليدات و توليد انبوه/ ارديبهشت ٩٩

امضا تفاهم نامه با دانشكده فني دانشگاه تهران
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام