محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

بايدها و نبايدهاي خصوصي سازي در حمل و نقل ريلي

دكتر سيد احمد مجتبايي / دكتر امير رضا پرنديان

بايدها و نبايدهاي خصوصي سازي در حمل و نقل ريلي
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام