محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

حضور مجتمع سيرجان در اولين نمايشگاه اختصاصي قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا ( هلدينگ تخصصي راه و شهرسازي )

ارائه توانمدي هاي تولیدات داخلي داراي فن آوري هاي نوين و دانش بنيان /٣ الي ٧ اسفندماه / شبستان مصلي امام خميني

حضور مجتمع سيرجان در اولين نمايشگاه اختصاصي قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا ( هلدينگ تخصصي راه و شهرسازي )