محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸

نمونه گزارش الياف ميكرو گريد فني خاص پلي پروپيلن توليدي مجتمع سيرجان

نمونه گزارش الياف ميكرو گريد فني خاص پلي پروپيلن توليدي مجتمع سيرجان كه با استفاده از كامپاندهاي اصلاح شده پليمري و تجهيزات خاص جهت يكي از پروژه هاي راه آهن و تونل توليد گشته است .

نمونه گزارش الياف ميكرو گريد فني خاص  پلي پروپيلن توليدي مجتمع سيرجان

نمونه گزارش الياف ميكرو گريد فني خاص  پلي پروپيلن توليدي مجتمع سيرجان كه با استفاده از كامپاندهاي اصلاح شده پليمري و تجهيزات خاص جهت يكي از پروژه هاي راه آهن و تونل توليد گشته است . الياف تخصصي ميكرو جهت مصرف بتن  داراي استاندارد خاص بوده كه بصورت مقاومت و مدول بالا و ايلانگيشن مناسب ميباشد ( مقاومت ٦٠٠ مگا پاسكال و مدول حداقل ٥ گيگا پاسكال با ايلانگيشن ١٥-١٨ ) ، لذا مصرف هر گونه الياف نساجي پلي پروپيلن با قيمتهاي ارزان و مقاومت هاي پايين مورد پسند در نساجي موجود در بازار و خارج از رنج استاندارد فوق نه تنها مزيتي براي بتن نداشته ، بلكه باعث افت كيفي طرح مخلوط نيز خواهد گشت .