محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

سال 97 در صنعت پلاستیک چه گذشت؟

گفتگوی مدیرعامل رنگدانه سیرجان با ویکی پلاست

سال 97 در صنعت پلاستیک چه گذشت؟

 مدیرعامل رنگدانه سیرجان: بخشنامه های پی در پی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی از معضلاتی بود که واحد ما را درگیر کرد و همچنین از بین رفتن ارزش پول ملی، فشار زیادی به قشر متوسط و ضعیف وارد کرد که نمود بیشتر آن در سال 98 مشخص می شود.

ویدیو کامل در: اینجا