محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ميكس و اجراي بتن اليافي ماكرو و ميكرو سنتتيك مدول بالا

ميكس و اجراي بتن اليافي ماكرو و ميكرو سنتتيك مدول بالا در محوطه بام باز يكي از هتل هاي در حال ساخت تهران با حضور تيم تخصصي و دستورالعمل صحيح مخلوط و پخش مجتمع سيرجان / دوم بهمن ماه

ميكس و اجراي بتن اليافي ماكرو و ميكرو سنتتيك مدول بالا