محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۲۵ دى ۱۳۹۷

اجراي شاتكريت مسلح الياف پليمري نسخه پيچي شده ماكرو سنتتيك مدول بالا مجتمع سيرجان

اجراي شاتكريت مسلح الياف پليمري نسخه پيچي شده ماكرو سنتتيك مدول بالا مجتمع سيرجان در لاينر نهايي تونل به طول ٤ كيلومتر در يكي از پروژه هاي آزاد راه با حضور تيم فني سيرجان ، دستگاه نظارت ، مشاور ، كارفرما و پيمانكار طرح به منظور سرعت بالاي اجرا و كاهش قيمت تمام شده جايگزين مش وميلگرد / ديماه

اجراي شاتكريت مسلح الياف پليمري نسخه پيچي شده ماكرو سنتتيك مدول بالا مجتمع سيرجان