محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

دهمين كنفرانس ملي بتن و شانزدهمين همايش روز بتن

مجتمع رنگدانه، نانو نخ و گرانول سيرجان حامي و اسپانسر دهمين كنفرانس ملي بتن و شانزدهمين همايش روز بتن /افتتاح و روز اول همايش و نمايشگاه جانبي /مركز تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي

دهمين كنفرانس ملي بتن و شانزدهمين همايش روز بتن
اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام